Dato

DATO

Datos que impulsan a transformación dixital

As oportunidades que nos descobren os datos son demasiado atractivas como para non ser tidas en conta. E non se trata só dos datos estruturados en bases de datos, as organizacións están cheas de información non estruturada que é necesario identificar, extraer e clasificar para tomar decisións e facilitar a automatización de determinados procesos.

EXTRACCIÓN E CLASIFICACIÓN EN CATEGORÍAS

Extraemos e clasificamos datos de calquera documento.

A vida real está chea de documentos con información non estruturada que é necesario extraer e organizar para que poida ser explotada: facturas, contratos, escrituras públicas, correos electrónicos, recibos... A calidade do dato e a rapidez de procesamento tradúcense en aforros e mellora da produtividade. En Serikat extraemos e clasificamos datos de calquera documento, identificando e organizando con exactitude a información requirida.

TRATAMENTO ANÓNIMOS DOS DATOS

Ocultamos os datos persoais ou confidenciais que PRECISAN PROTECCIÓN.

Aplicamos as tecnoloxías da linguaxe baseadas en Intelixencia Artificial e, de forma automatizada, identificamos en calquera tipo de documento con información non estruturada aqueles termos que é necesario protexer ou ocultar, facéndoos anónimos. Ocultamos datos sensibles, coma os datos persoais ou confidenciais sen perder a riqueza analítica dos mesmos, mellorando a seguridade, o cumprimento normativo e a gobernabilidade do dato.

INTELIXENCIA ARTIFICIAL

Aplicamos a IA para mellorar a produtividade.

Mediante o uso de arquitecturas de Machine Learning desenvolvemos modelos de Intelixencia Artificial para automatizar tarefas complexas de xestión e gobernabilidade de datos, que nos axudan a extraelos de diferentes tipos de arquivos e formatos coa maior rapidez e calidade. A calidade do dato obtido e a rapidez de procesamento tradúcense nunha mellora da produtividade e diminución en custos e riscos operacionais.

O PODER DAS PLATAFORMAS

OBTÉN ACCESO AOS DATOS EN TEMPO REAL, independentemente de onde estean.

Quizais o maior handicap para abordar a transformación dixital aplicando a IA nas organizacións sexa a cultura "histórica" para facer fronte aos procesos, o número de silos de información, a variedade no tipo de datos e a acelerada caducidade da súa vida útil. En Serikat adoptamos plataformas de integración baseadas en IA que nos permiten automatizar tarefas, clasificar, almacenar e gobernar datos de forma unificada desde contornas dispares.

Consultoría tecnolóxica

Por diante do cambio

Consultoría tecnolóxica

Plataformas

Intelixencia transformadora

Plataformas

Solucións de Xestión

Lowcode para acelerar o teu negocio

Solucións de Xestión

Completamos o noso coñecemento e experiencia cunha sólida rede de socios, iniciativas e alianzas.

Falamos?

Grazas polo teu interese. Envíanos un correo e falamos.

Print Friendly, PDF & Email