E-PUERTOBILBAO
Visibilidade da cadea de subministración na comunidade portuaria.

sEGMENTO

Loxística
Marzo 2022

A enorme presión que sofren as cadeas de subministración esixe dunha comunidade portuaria áxil e conectada. E-PUERTOBILBAO é a e-administración que integra a totalidade dos procesos en porto.

No centro do Golfo de Biscaia, o Porto de Bilbao conta con máis de 700 anos de historia, unha privilexiada conexión con 800 portos a escala global, principalmente cos de América e Norte de Europa.

Opera todo tipo de mercadorías e toda clase de buques en réxime de 4 horas ao día, 365 días ao ano, cunha zona de influencia que abrangue a Península Ibérica e o Sur de Francia.

Complexidade do ecosistema portuario

No ecosistema loxístico do Porto de Bilbao operan 400 compañías e máis de 1.000 usuarios finais de segmentos tan especializados como navieiras, consignatarios, representantes aduaneiros, estibadores, almacenistas, transportistas, … E os diferentes organismos das Administracións Públicas.

A complexidade dos diferentes procesos e o elevado número de sectores implicados facía necesario o desenvolvemento dunha administración portuaria electrónica, o E-PUERTOBILBAO, capaz de integrar os procesos críticos para cada unha das operacións: Permisos aduaneiros para carga en buque/saída de porto, coordinación de transportes, inspeccións, etc.

Obxectivos

Trala análise da situación de partida os obxectivos eran os seguintes:

 • A eliminación do intercambio de papel nas tramitacións.
 • A axilización dos intercambios de información.
 • A integración de todos os axentes participantes.
 • A estandarización dos procesos.
 • Volver aproveitar a información en novas operacións.

O que fixemos

Serikat deseñou e desenvolveu:

 • O FrontEnd Web que permite a integración asistida de información xunto coas ferramentas de monitorización e rastrexabilidade do sistema.
 • O BackEnd para a integración desasistida: EDI, xml, Webservices, flatfile, etc.
 • O BackEnd Fluxos de procesos.

Os resultados

 • 4 millóns de mensaxes de entrada procesados ao ano.
 • 6 millóns de execucións de Workflows anuais.
 • 8 millóns de mensaxes de saída xerados ao ano.
 • 1.000 usuarios e 400 empresas

A plataforma E-PUERTOBILBAO da Autoridade Portuaria de Bilbao (APB) impulsa o óptimo posicionamiento competitivo das empresas que participan no negocio marítimo-portuario de Bilbao.

Print Friendly, PDF & Email
Loxística

Que facemos en Serikat

Afrontamos iniciativas dixitais co sector público estatal, autonómico e local.

Axudamos na transformación e modernización do sector público a través de tecnoloxías innovadoras e o uso de datos para procurarlle un mellor servizo á cidadanía.

E-PORTO

Deseño de plans directores e desenvolvemento de plataformas para dar cobertura e axilidade á interacción de todos os actores da comunidade portuaria, estandarizando os procesos e integrando os diferentes sistemas de información da cadea loxística.

CARGO CONNECT

A nosa experiencia na análise do dato facilita a comprensión do proceso produtivo, a súa automatización e optimización, acelerando a innovación en produto e mellorando a visibilidade na cadea de valor.

PREDICIR EN TEMPO REAL

Os datos proporcionan visibilidade, permiten tomar decisións mellores e máis rápidas que xeran novas oportunidades. Revisamos e procesamos grandes cantidades de datos para obter información valiosa que nos permita simular escenarios futuros.

Descobre as nosas experiencias

Filtro sectores 2
Ver máis categorías
La comercialización de medicamentos falsificados es un peligro para la...
Difusión xurisprudencial a través do intercambio anónimo de datos persoais...
Participamos na “Primeira Convocatoria dos premios para o fomento e...

Falamos?

Grazas polo teu interese. Envíanos un correo e falamos.