E-PUERTOBILBAO
Visibilidade da cadea de subministración na comunidade portuaria.

sEGMENTO

Loxística
Marzo 2022

A enorme presión que sofren as cadeas de subministración esixe dunha comunidade portuaria áxil e conectada. E-PUERTOBILBAO é a e-administración que integra a totalidade dos procesos en porto.

No centro do Golfo de Biscaia, o Porto de Bilbao conta con máis de 700 anos de historia, unha privilexiada conexión con 800 portos a escala global, principalmente cos de América e Norte de Europa.

Opera todo tipo de mercadorías e toda clase de buques en réxime de 4 horas ao día, 365 días ao ano, cunha zona de influencia que abrangue a Península Ibérica e o Sur de Francia.

Complexidade do ecosistema portuario

No ecosistema loxístico do Porto de Bilbao operan 400 compañías e máis de 1.000 usuarios finais de segmentos tan especializados como navieiras, consignatarios, representantes aduaneiros, estibadores, almacenistas, transportistas, … E os diferentes organismos das Administracións Públicas.

A complexidade dos diferentes procesos e o elevado número de sectores implicados facía necesario o desenvolvemento dunha administración portuaria electrónica, o E-PUERTOBILBAO, capaz de integrar os procesos críticos para cada unha das operacións: Permisos aduaneiros para carga en buque/saída de porto, coordinación de transportes, inspeccións, etc.

Obxectivos

Trala análise da situación de partida os obxectivos eran os seguintes:

 • A eliminación do intercambio de papel nas tramitacións.
 • A axilización dos intercambios de información.
 • A integración de todos os axentes participantes.
 • A estandarización dos procesos.
 • Volver aproveitar a información en novas operacións.

O que fixemos

Serikat deseñou e desenvolveu:

 • O FrontEnd Web que permite a integración asistida de información xunto coas ferramentas de monitorización e rastrexabilidade do sistema.
 • O BackEnd para a integración desasistida: EDI, xml, Webservices, flatfile, etc.
 • O BackEnd Fluxos de procesos.

Os resultados

 • 4 millóns de mensaxes de entrada procesados ao ano.
 • 6 millóns de execucións de Workflows anuais.
 • 8 millóns de mensaxes de saída xerados ao ano.
 • 1.000 usuarios e 400 empresas

A plataforma E-PUERTOBILBAO da Autoridade Portuaria de Bilbao (APB) impulsa o óptimo posicionamiento competitivo das empresas que participan no negocio marítimo-portuario de Bilbao.

Print Friendly, PDF & Email
Loxística

Que facemos en Serikat

Afrontamos iniciativas dixitais co sector público estatal, autonómico e local.

Axudamos na transformación e modernización do sector público a través de tecnoloxías innovadoras e o uso de datos para procurarlle un mellor servizo á cidadanía.

E-PORTO

Deseño de plans directores e desenvolvemento de plataformas para dar cobertura e axilidade á interacción de todos os actores da comunidade portuaria, estandarizando os procesos e integrando os diferentes sistemas de información da cadea loxística.

CARGO CONNECT

A nosa experiencia na análise do dato facilita a comprensión do proceso produtivo, a súa automatización e optimización, acelerando a innovación en produto e mellorando a visibilidade na cadea de valor.

PREDICIR EN TEMPO REAL

Os datos proporcionan visibilidade, permiten tomar decisións mellores e máis rápidas que xeran novas oportunidades. Revisamos e procesamos grandes cantidades de datos para obter información valiosa que nos permita simular escenarios futuros.

Descobre as nosas experiencias

Ver máis categorías
La comercialización de medicamentos falsificados es un peligro para la...
Difusión xurisprudencial a través do intercambio anónimo de datos persoais...
Participamos na “Primeira Convocatoria dos premios para o fomento e...

Falamos?

Grazas polo teu interese. Envíanos un correo e falamos.