Como mellorar o servizo de atención IT dentro do proceso produtivo

sEGMENTO

Industria
Marzo 2022

GUASAPP (Consola de Gardas Saica) conta cun enfoque integral e único para xestionar a atención das incidencias de IT na totalidade de centros produtivos de Saica no mundo.

Saica proporciona solucións sostibles para a fabricación de papel reciclado, embalaxes de cartón ondulado e embalaxe flexible, así como para a xestión e valorización de residuos.

A compañía está experimentando un forte crecemento do negocio, co conseguinte aumento do número de incidencias de IT e diversidade das mesmas. Cómpre ter un sistema que dote á organización dunha atención áxil, eficiente e especializada por seccións no proceso de fabricación.

Desenvolveuse un sistema de alertas que se pode representar mediante parámetros para unha mellor vixilancia dos sistemas críticos produtivos que, ademais, proporcionaba unha base de coñecemento esencial para a predición, atención e mellora do servizo de atención IT.

O proxecto materializouse nun sistema único baixo espazo Web e APP que rexistra e traza incidencias, detecta os problemas precozmente, permite acceder en remoto a equipos e compoñentes, xestiona plans de acción e monitoriza as infraestruturas críticas da actividade.

Print Friendly, PDF & Email
Industria

Que facemos en Serikat

Afrontamos iniciativas dixitais co sector público estatal, autonómico e local.

Axudamos na transformación e modernización do sector público a través de tecnoloxías innovadoras e o uso de datos para procurarlle un mellor servizo á cidadanía.

INDUSTRIA 4.0

Sabemos como establecer unha folla de ruta clara para a dixitalización de procesos produtivos, a análise do dato e a creación de ecosistemas de información conectados dentro dun modelo de produción avanzada.

DATO

A nosa experiencia na análise do dato facilita a comprensión do proceso produtivo, a súa automatización e optimización, acelerando a innovación no produto e mellorando a visibilidade na cadea de valor.

I+D+i

En colaboración cos nosos clientes investigamos e desenvolvemos novas solucións industriais que aceleran a integración de procesos de extremo a extremo e dan satisfacción ás necesidades formuladas polos clientes.

Descobre as nosas experiencias

Filtro sectores 2
Ver máis categorías
La comercialización de medicamentos falsificados es un peligro para la...
Difusión xurisprudencial a través do intercambio anónimo de datos persoais...
Participamos na “Primeira Convocatoria dos premios para o fomento e...

Falamos?

Grazas polo teu interese. Envíanos un correo e falamos.