Somos deste xeito

Abertos, áxiles e responsables

SOMOS DESTE XEITO

/
Somos deste xeito
/
A innovación, o esforzo e unha mentalidade colaborativa son os alicerces esenciais da nosa cultura e vivimos esta cultura todos os días. Independentemente da nosa diversidade os nosos valores únennos: esforzámonos por ser abertos, áxiles e responsables.

ABERTOS

Estamos orgullosos do noso pasado e abertos sempre a novas ideas e experiencias. Este carácter flexible e optimista é o que nos impulsa a ser inconformistas, escoitar, colaborar e manter unha actitude de aprendizaxe continua.

ÁXILES

Somos curiosos, estamos centrados no cliente e actuamos con velocidade ante os riscos e oportunidades. A axilidade e a valentía impregna o noso traballo. Actuamos xuntos coma un só equipo, respondendo con flexibilidade e axilidade.

RESPONSABLES

A confianza dos nosos clientes é fundamental, valoramos as relacións sólidas, somos respectuosos coa nosa contorna e mantémonos fieis aos nosos compromisos. Actuamos de forma sostible, ética e socialmente responsable.

A nosa xente

A vida en Serikat é unha viaxe persoal e profesional na que identificamos intereses e oportunidades para crecermos xuntos. Viaxamos sempre en equipo, é un principio simple co que convivimos todos os días. Cremos na singularidade persoal nun espazo colaborativo e de comunicación aberta no que todos temos as mesmas oportunidades para aprender e crecer

CUMPRIR COS COMPROMISOS É NOSO RETO

O que facemos

Traballamos con clientes audaces que diariamente abren novos camiños, cremos que coa tecnoloxía e os datos axeitados podemos, entre todos, buscar solucións e facer da nosa contorna un mundo mellor.

Axudamos aos nosos clientes con aqueles servizos, produtos e solucións que forman parte do universo das Tecnoloxías da Información.

Poderás atoparnos alí onde se cruzan as tecnoloxías emerxentes coas necesidades das persoas.

Serikat está integrada en Erhardt

En Serikat traballamos por un crecemento sostible, económico, social e medioambiental. Temos como propósito subministrar servizos de alta calidade procurando, de xeito responsable e eficiente, o crecemento económico e a creación de valor para os nosos clientes, accionistas, traballadores, empresas colaboradoras, administracións públicas e sociedade en xeral, favorecendo o desenvolvemento da contorna social no que operamos e utilizando de xeito racional os recursos naturais necesarios para a nosa actividade.

Play Video

Oportunidades de traballo

Contamos con opcións de desenvolvemento profesional que se adaptan a ti: Prácticas para contactar co teu futuro inmediato, Primeiro Emprego se remataches os estudos e Desenvolvemento Profesional para seguir crecendo.

Responsabilidade Social

En Serikat traballamos por un crecemento sostible económico, social e medioambiental. Temos como propósito subministrar servizos de alta calidade procurando, de xeito responsable e eficiente, o crecemento económico e a creación de valor para os nosos clientes, accionistas, traballadores, empresas colaboradoras, administracións públicas e sociedade en xeral, favorecendo o desenvolvemento da contorna social na que operamos e utilizando de xeito racional os recursos naturais necesarios para a nosa actividade.

Comprometémonos

A establecer prácticas responsables de contratación que tratan de aumentar a taxa de emprego e a loitar contra a exclusión social. A cumprir cos principios descritos no Pacto Mundial das Nacións Unidas.

Promovemos

Comportamentos que favorezan a saúde e seguridade no traballo dos nosos propios traballadores e un maior control dos contratistas no ámbito da saúde e a seguridade. A concienciación e sensibilización entre os nosos empregados para reducir o impacto ambiental xerado.

HSSQE

Calidade, medio ambiente, seguridade e saúde no traballo

O compromiso de Serikat diríxese ao desenvolvemento de modelos de negocio que contribúan a proporcionar valor ao cliente e á contorna social na que desenvolvemos a nosa actividade. A calidade do servizo, a satisfacción das necesidades dos clientes e a creación de relacións duradeiras coa sociedade, os clientes e persoal da compañía son os eixes fundamentais da nosa estratexia.

Calidade

Durante máis dun século de historia, fomos quen de responder aos diferentes desafíos do mercado, ofrecendo e desenvolvendo as solucións máis eficaces para satisfacer as demandas dos nosos clientes. A nosa idea de axudar aos clientes nos seus negocios consiste en identificar como deben ser as cousas.

Seguridade e Saúde Laboral

Velamos pola protección da saúde e o benestar das persoas que traballan en Erhardt. Proporcionamos condicións de traballo seguras e saudables para a prevención de lesións e deterioro da saúde. Este compromiso é irrenunciable, Erhardt intégrao na actividade que desenvolve e adopta as medidas necesarias para garantir o seu cumprimento.

Medio ambiente

Comprometémonos a cumprir cos requisitos legais de carácter ambiental aplicables na actividade. Entendemos a protección do medio ambiente como unha parte esencial da nosa actividade. Velamos por que se leve a cabo a través de metas e directrices que redunden na continua mellora da eficiencia do sistema de xestión e o desempeño ambiental da organización.

Traballa connosco

Información básica sobre protección de datos: os datos que facilite na solicitude de emprego serán tratados por SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA S.A., co CIF A48476006 e enderezo en C/ Ercilla, 19 5ª (48009 BILBAO), para xestionar a súa participación. nos procesos de selección de persoal, con lexitimidade no mantemento dunha relación precontractual e no seu consentimento expreso. Os teus datos conservaranse durante a duración do proceso selectivo ou durante un período de dous anos para poder telo en consideración para futuras vacantes. A información poderá ser comunicada a outras sociedades do grupo para o cumprimento da finalidade anterior. Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidade, esquecemento e limitación ao tratamento dos seus datos persoais ou revogar o seu consentimento, por escrito, no enderezo postal indicado ou no enderezo de correo electrónico info@serikat.es, adxuntando fotocopia do seu documento de identidade. Tamén pode presentar unha reclamación ante a autoridade de control competente.

Print Friendly, PDF & Email

Privacy policy

POLICY ON THE PROTECTION OF A CANDIDATE’S PERSONAL DATA

Dear Candidate In observance of the legal duty of notification laid down in article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation – hereinafter GDPR), and the provisions of Spain’s Organic Law 3/2018 on the Protection of Personal Data and the Assurance of Digital Rights, you are hereby provided with the following information regarding the processing of your personal data:

 1. IDENTIFICATION

  Holder:
  SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA S.A.
  Registered address:
  C/ Ercilla, 19 5ª (48009 BILBAO)
  Tax/VAT number:
  A48476006X

  With a view to guaranteeing the due and proper management of your data processing, SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA S.A. has appointed a Data Protection Officer (hereinafter DPO), who may be contacted at the following address: dpd@serikat.es.

 2. INFORMATION AND CONSENT

  By accepting this Policy, and as the interested party, you are hereby informed and grant your unfettered, informed, specific and full consent regarding the processing of the personal data submitted in your job application.

 3. MANDATORY SUBMISSION OF DATA

  The personal data provided on the job application are not mandatory, unless specified otherwise by the required field on the form or by email, or which may subsequently be required for the fulfilment of the purpose in hand.

 4. WHAT DO WE USE PERSONAL DATA FOR?

  The personal data provided on the job application are processed for the management of your participation in staff recruitment processes.

 5. WHAT PERSONAL DATA DO WE PROCESS?

  The information containing personal data provided and gathered on the job application form that we process is essential for participating in recruitment processes, consisting of the following: personal details (name, family name, and ID or passport number), contact details (phone number, address, and email), academic record and professional background, and as appropriate, your picture (passport-size photograph that appears on your CV), as well as any other data you may provide in the open fields of “comments” or in your CV.

  As the interested party, you are required to provide accurate data and keep them updated. In the event of any modification of your personal data, you are kindly requested to inform us in writing for the sole purpose of updating your job application or CV.

  Whenever you provide data on third parties, you declare that you have their permission and undertake to disclose to them the information contained in this Privacy Policy, releasing the owner of the Website from any liability in this matter. Nonetheless, the owner of the Website may conduct the necessary checks on a regular basis to verify the data, adopting those measures of due diligence as appropriate, pursuant to the regulations on data protection.

 6. WHAT IS THE JUSTIFICATION FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA?

  The processing of your personal data is warranted by your express consent (article 6.1.a) of the GDPR) and the establishment of a pre-contractual relationship (article 6.1.b) of the GDPR).

 7. WHAT OTHER PARTIES ARE THE PERSONAL DATA DISCLOSED TO?

  For the purposes specified hereinabove, the personal data gathered may be disclosed to other companies in the business group and to third parties as provided for by law.

 8. STORAGE OF PERSONAL DATA

  The information provided shall be processed during the recruitment process and/or during the maximum time that the data may be considered pertinent for considering your suitability for future vacancies (2 years).

  Once this period of time has elapsed, your data will be deleted, unless it is deemed necessary to lock them in order to respond to potential legal contingencies arising from their processing, with no use being made of them other than to keep them available to public authorities and the Legal Administration.

  Should you therefore wish to continue participating in our recruitment processes, you are kindly requested to resubmit your CV.

 9. EXERCISING YOUR RIGHTS

  You may write to the postal address indicated in the heading of this Policy, or by sending an email to dpd@serikat.es attaching a photocopy of your ID document or passport, at any time and without charge, for the following purposes: withdraw any consent granted, receive confirmation on whether we are processing personal data of interest to you, access your personal data, correct inaccurate or incomplete data, request the deletion of your personal data when, for whatsoever reason, the data are no longer required for the purposes for which they were gathered, restrict the processing of the data in the event of the fulfilment of any of the conditions provided for in legislation on data protection, request the portability of the data you have submitted, and lodge an appeal regarding the protection of your personal data with the competent regulatory body.

 10. SECURITY MEASURES

  Your data will at all times be treated with absolute confidentiality and upholding the preceptive duty of secrecy thereof, pursuant to the provisions of current legislation of application, adopting accordingly those measures of a technical and organisational nature that guarantee the safeguarding of your data and avoid their alteration, loss, unauthorised processing or access, with due consideration for the state of technology, the nature of the data stored, and the risks to which they are exposed.