Kudeaketa-sistemaren politikak

Kudeaketa-sistemaren politikak

1. Serikat

Gure bezeroen beharrek eta teknologia berriek bat egiten duten lekuan aurkituko gaituzu, zure negozioa hobetu eta eraldatzeko.
Erraza da gure erronka: hartu ditugun konpromisoak betetzea.Bide berriak irekitzen dituzten bezero ausartekin egiten dugu lan, eta uste dugu teknologia eta datu egokiekin irtenbideak bilatu eta ingurunea hobetu dezakegula.
Informazioaren teknologien arloko zerbitzuak, produktuak eta irtenbideak erabiltzen ditugu bezeroei laguntzeko.

2. Kudeaketa-sistema

Kontzeptu hauek hartzen ditu barne Serikatek garatutako kudeaketa-sistemak: gizarte-erantzukizuna, kalitatea, ingurunea, jasangarritasuna, energia-eraginkortasuna, laneko segurtasuna eta osasuna, industriaren eta informazioaren segurtasuna, hornidura-katearen segurtasuna, informazioaren teknologien alorreko zerbitzuak, berrikuntza eta arriskuak.

Ikuspegi argi askoa du Serikaten kudeaketa-sistemak, diharduen arlo guztietako arriskuak kontrolatzea eta kudeatzea oinarri dituena.

Jarraian deskribatuko ditugun politikak ezarri ditu erreferentzia gisa Serikaten zuzendaritza-batzordeak: haiek ditu abiapuntu kudeaketa-sistemak, eta haiek zehazten dituzte helburuak.

Hona Serikaten konpromisoa: etengabe mantendu eta hobetuko duela bere kudeaketa-sistema. Denon erantzukizuna eta konpromisoa da kudeaketa-sistemako baldintzak betetzea, bai eta kasu bakoitzean aplikagarri diren legeak eta arauak ere.

Langile guztiei jakinarazten zaizkie kudeaketa-sistemako politikak, zeinak lotesleak baitituzte den-denek. Hornitzaileei eta azpikontratistei ere bidaltzen dizkiegu politika horiek, haiekin bat egin eta sina ditzaten; halaber, eskuragarri ditu politikak nahi duen pertsona eta erakunde orok.

3. Politikak

3.1. Gizarte-erantzukizuneko politika

Ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren aldetik jasangarria den garapena bultzatzen du Serikatek. Gure konpromisoa: goi-kalitateko zerbitzuak eskaintzea, arduraz eta eraginkortasunez jardunez, hazkunde ekonomikoa eraginez eta balioa sortuz gure bezeroei, akziodunei, langileei, enpresa laguntzaileei, administrazio publikoei eta gizarte osoari, dihardugun ingurune sozialaren garapena bultzatuz eta arrazionalki erabiliz lanerako behar ditugun baliabide naturalak.

Gizarte-erantzukizuneko politika horri jarraikiz, besteak beste konpromiso hauek gureganatu ditugu:

 • Kontratazio-prozedura arduratsuak ditugu, enplegu-tasak handitzea eta gizarte-bazterkeriari aurre egitea xede dutenak.
 • Gure langileen segurtasuna eta osasuna zaintzen duten jokabideak sustatzen ditugu, eta zorrotz kontrolatzen ditugu kontratistek alor horretan dituzten betekizunak.
 • Sortzen dugun ingurumen-inpaktuari buruzko kontzientziazioa eta sentsibilizazioa bultzatzen dugu gure langileen artean.
 • Nazio Batuen Mundu Ituneko printzipioak betetzeko konpromisoa gureganatu dugu.

3.2. Laneko segurtasun- eta osasun-politika

GURE KONPROMISOA: ZURE SEGURTASUNA

Serikaten iritzian, lehentasun estrategikoa du segurtasunaren eta osasunaren kudeaketak, eragin nabarmena baitu enpresaren emaitzetan. Funtsezko faktorea da enpresaren lidergorako, eta hauek ditu oinarriak.

Konpromisoa

Serikatentzat lan egiten duten pertsonen osasuna eta ongizatea zaintzea, eta lan-baldintza seguruak eta osasungarriak ezartzea, lesioak eta osasunaren hondatzea saihesteko. Irmoa da konpromiso hori; bere jardueran txertatu du Serikatek, eta hura betearazteko neurriak hartzen ditu.

Prebentzioa sustatzea enpresa-kulturaren oinarri gisa, eta segurtasuna eta osasuna erantzukizun indibiduala izatea, enpresaren geroa baldintzatzen duena, betiere langileei galdetuz eta haien partaidetza bultzatuz.

Printzipioak

Pertsona dira enpresaren baliabiderik preziatuena, eta ez dago ezer garrantzitsuagorik haien segurtasuna eta osasuna baino.

Inondik ere ez da onartzen pertsonen segurtasuna eta osasuna aintzat hartzen ez duen jarduerarik. Segurtasuna kontuan hartuta planifikatu eta egin behar dira lan guztiak.

Serikaten lan egiten duten guztien erantzukizuna da segurtasuna, baina batez ere zuzendaritzarena eta taldeak kudeatzen dituztenena. Eta arduraz kudeatu behar da segurtasuna.

Batez ere kudeaketa-akatsen ondorioak izaten dira istripuak; beraz, arriskuak ezabatuz edo gutxituz saihestu daitezke istripuak.

Nahitaez bete beharrekoak dira indarrean den legedia eta enpresak bere borondatez sinatzen dituen gainerako arauak.

Jarrera

Serikaten lan egiten duten guztiek jakin behar dute zer funtzio eta ardura dituzten segurtasunari eta osasunari dagokienez.

Serikaten diharduten guztiek ezagutzen dute enpresaren politika hori, eta eskuragarri dauka nahi duen orok, publikoa baita.

Berariazko helburuak ezartzen dituen etengabeko hobekuntza-prozesu bat du oinarri segurtasunaren eta osasunaren kudeaketak.

3.3. Kalitate-politika

Merkatuaren desafio guztiei erantzuteko gai izan da Serikat urte hauetan guztietan, eta bezeroen eskariak asetzeko konponbide eraginkorrak eskaini eta garatu ditu.

Gure iritziz, bezeroei beren negozioetan laguntzeko, beharrezkoa da gauzek nolakoak izan behar duten identifikatzea. Talde-lanean ekiten dio Serikatek erronka horri, bezeroei euren neurrirako soluzioak eskaintzearren.

, horra gure enpresa-filosofiaren goiburua.

Izan ere, elkarrekin jardun behar dugu, nahitaez, baterako proiektu honetan aurrera egiteko, denon konpromisoaz eta ahaleginaz. Hazteko, sortu egin behar da; sortzeko, berriz, sinetsi. Eta horretarako dagoen errezeta bakarra hau da: gogotik lan egitea, inoiz baino gehiago. Hori da gure konpromisoa.

3.4. Ingurumen-politika

Hona Serikaten helburua: bezeroei zerbitzu ematea, haien beharretara egokituta, eta lehiakorra izatea diharduen merkatuan, garapen jasangarria, baliabideen kudeaketa eraginkorra, ingurumenaren zaintza eta gizartearen eskariekiko arreta irizpide direla.

Hauek dira gure ingurumen-politikaren printzipioak:

 1. Ingurumen-alorreko lege-eskakizunak betetzea, bai eta bere jarduerari eta ematen dituen zerbitzuei dagozkien beste batzuk ere.
 2. Enpresaren ingurumen-betekizunen berri ematea hornitzaileei (kontratistak ere barne direla), eta ingurumen-jardunbide egokiak erabiltzera bultzatzea.
 3. Faktore hauek eragiten dituzten ingurumen-inpaktuak gutxitzea: ur- eta energia-kontsumoa, atmosferara egiten diren emisioak eta hondakinen kudeaketa desegokia. Hori da, hain zuzen ere, gure enpresaren ingurumen-kudeaketako politikaren eginkizun nagusia.
 4. Ingurumenaren zaintza eta kutsaduraren prebentzioa sustatzea, erantzukizun handia baita gure jarduerari dagozkion erreferentzia egokiak baliatzea.
 5. Etengabe hobetzea kudeaketa-sistemaren eraginkortasuna, enpresaren ingurumen-jarduera ere hobea izan dadin.

Ingurumenaren zaintzeko, enpresako kide guztiek jokabide arduratsua izan behar dute, egungo egoerak eskatzen denaren araberakoa.

3.5. Segurtasun-politikak

Prozesu integral gisa ikusten du segurtasuna Serikatek; hori dela eta, arrisku-azterketa egin behar da mehatxu bakoitza baliabide egokiekin kudeatzen dela bermatzeko eta, honenbestez, arrisku horiek gutxitzeko behar diren mekanismoak martxan jartzeko.

Horretarako, etengabe dokumentatzen, ezartzen, mantentzen eta hobetzen ditu segurtasun-prozedurak, eta kasu bakoitzean behar diren neurriak hartzen.

Segurtasun fisikoko politika

Segurtasun fisikoko kontrolak eraginkorrak izan daitezen, babes-neurriak hartu behar dira, enpresaren instalazioetara baimenik gabe inor sar ez dadin.

Beste zenbait segurtasun-neurriren artean, hau ezarri du Serikatek: instalazioetara sartzeko kontrol-sistema bat langile, hornitzaile, bisitari eta ibilgailuentzat.

Informazioaren segurtasunari buruzko politika

Ezagutza oinarri duten gizarteetan, aktibo estrategikoa da informazioa enpresentzat.

Garrantzi handia ematen dio Serikatek bere informazio-aktiboak identifikatu eta babesteari, eta ez du bezeroen, hornitzaileen, langileen, estrategiaren, kudeaketaren zein beste edozein kontzepturen gaineko informaziorik suntsitzen, zabaltzen, aldatzen eta baimenik gabe erabiltzen.

Honenbestez, konpromiso hau bereganatu du Serikatek: barruko zein kanpoko mehatxuetatik (nahita eragindakoetatik eta ustekabekoetatik) babestea informazio-baliabideak eta haiek prozesatzeko teknologia, informazio horren konfidentzialtasuna, osotasuna, erabilgarritasuna, legezkotasuna eta fidagarritasuna ziurtatzearren.

Datu pertsonalak babesteko politika

Serikatek hitzematen du babes-neurri zorrotzak erabiliko dituela datu pertsonalak tratatzeko.

Segurtasun-agiriak agintzen duena betetzera behartuta daude datu pertsonalak eskuragarri dituzten pertsona guztiek. Agiri horretan daude jasota indarrean den segurtasun-araudiari dagozkion neurri teknikoak eta antolakuntzakoak.

Bestalde, hala nahi duten herritarrek aukera dute legeak ematen dizkien eskubideez baliatzeko, Serikaten ardurapeko informazio-tratamenduetan sartzen diren datu pertsonalak direla eta.

Hornidura-kateko segurtasun-politika

Hona Serikaten lehentasuna: ahalik eta konponbiderik egokienak sortzea hornidura-kate seguruak eta eraginkorrak nahi dituen bezero bakoitzari.

Horretarako, hornidura-kateko jarduera komertzialean txertatzen du —erabat— segurtasunaren kudeaketa.

Garraioaren eta plataforma logistikoen operadorea den aldetik, konpromiso hau bereganatzen du Serikatek: zerbitzu integrala, eraginkorra, fidagarria eta segurua emango duela hornidura-kate guztietan, eta haiek arriskuan jartzen dituzten delituzko jarduera nagusien aurka borrokatuko dela (lapurreta, kontrabandoa, iruzurra eta abar), jardunbide seguruak aplikatzeaz arduratzen den jendea eta segurtasun-parametro egokiak erabiliz, zeinahi jarduera irregular edo susmagarriren arriskuak prebenitzeko behar adinako konfiantza ematen dutenak guztiak ere.

3.6. Jarduerari jarraipena emateko eta informazio-sistemak erabilgarri izateko politika

Jarduerari jarraipena emateko eta informazio-sistemak erabilgarri izateko jardunbiderik egokienak oinarri direla, hau ziurtatzea da politika horren xedea:

 • Jarraitutasun/Erabilgarritasun Plan bat dokumentatu dela (aurrerantzean, «plana») Serikat, haren bazkideak, bezeroak, langileak eta baliabideak barruko zein kanpoko mehatxuetatik babesteko, nahita eragindakoetatik eta ustekabekoetatik.
 • Planarekin lotura duten jarduera guztiak era ordenatuan, koordinatuan eta homogeneoan egiten direla.
 • Enpresaren tamaina, konplexutasun eta izaerarekin bat datorrela plana, eta une oro estaltzen direla aldatuz negozioaren beharrak, etengabe aldatuz doazenak.
 • Kudeaketa-ingurune egokia antolatu dela planaren eraginkortasunari eusteko.
 • Urtean behin gutxienez berrikusten dela plana, hitzartutakoa edozein egoeratan betetzen dela ziurtatzeko (gauzak normal dabiltzanean, zerbitzuak galera larriren bat izan duenean…, eta gerta daitezkeen beste edozeinetan).
 • Negozioaren ingurunean aldaketa garrantzitsuren bat egiten den bakoitzean probatu egiten dela plana.
 • Planaren segurtasun-kopiak egiten direla, enpresaren barne-prozeduren agintzen dutenari jarraikiz.

Print Friendly, PDF & Email